Rajataitotyöpaja

Rajojen asettamisen taito on keskeinen oman hyvinvoinnin, jaksamisen sekä tyydyttävien ihmissuhteiden muodostamisen ja niiden ylläpitämisen kannalta. Rajojen asettamiseen liittyvät vaikeudet voivat johtaa esimerkiksi liialliseen joustamiseen, sinnittelemiseen ja yliyrittämiseen uhaten omaa jaksamista ja hyvinvointia. Tällöin (työ)elämä, muut ihmiset ja koko maailma voivat tuntua uuvuttavilta, painostavilta ja vaativilta.

Rajanvetotarpeen tunnistaminen ja rajojen ilmaiseminen toiselle ovat etupäässä ”ei-kielellisiä” taitoja- keho antaa signaalit rajanvetotarpeista ja rajojen asettaminen on aivan konkreettisestikin kehollista toimintaa ja fyysistä ilmaisua.  Rajat koetaan sisäisesti ja ne viestitään pääasiassa sanattomasti.

Kun ihmisellä on terveet rajat hän pystyy erottamaan mitkä mielipiteet, ajatukset, käsitykset ja tunteet ovat hänen omiaan ja mitkä muiden. Terveiden rajojen ansiosta ihminen on valmis kuuntelemaan muiden näkemyksiä, mutta kykenee tekemään itse omat päätöksensä. Vahvat ja joustavat rajat auttavat meitä suodattamaan ja säätämään epämiellyttäviä tai hyvinvointiamme uhkaavia haitallisia asioita ja informaatiota sietokykymme mukaisiksi.

Terveet rajat omaava ihminen kykenee puolustamaan omaa oikeuttaan mielipiteisiinsä, ajatuksiinsa ja tunteisiinsa vaikka ne poikkeaisivatkin tämän läheisten tai toisten ihmisten kokemuksista. Tällöin ei myöskään ole tarvetta vakuuttaa muita ihmisiä siitä, miten heidän tulisi tuntea tai ajatella, vaan voi hyväksyä sen, että toisilla ihmisillä on toisenlaisia kokemuksia. Terveistä rajoista kertoo myös se, että ihminen ei syytä muita omista tunteistaan.

Keho kertoo sen, ketä lähestyä ja ketä välttää, mitä kohti mennä ja mistä poispäin, mille sanoa kyllä ja mille ei. Reagoimme ja toimimme joka hetki, melko intuitiivisesti lihasjännitysten, autonomisen hermoston ja toimintaimpulssiemme mukaisesti. Nämä keholliset signaalit kertovat meille olemmeko altistaneet itseämme liikaa, liian vähän vai juuri sopivasti mille kulloinkin. Rajojen vahvistuessa ihmisen ei tarvitse pelätä sitä, että muut suuttuisivat, pettyisivät, pahoittaisivat mielensä, rankaisisivat, hylkäisivät tai manipuloisivat. Keho ohjaa myös tunnistamaan milloin esimerkiksi vastuullisuus, sopeutuminen tai muiden tahtoon taipuminen on liiallista.

Rajataito- työpaja soveltuu hyvin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, opetus-, kasvatus- ja ohjaustyötä tekeville sekä kaikille, jotka haluavat tutkia ja vahvistaa omia rajoja, voida hyvin ja jaksaa paremmin.  Koulutus sisältää sekä teoriaopetusta että kokemuksellista työskentelyä psykofyysisin menetelmin.