Auttajakin tarvitsee auttajan.

Psykoterapeutti • Työnohjaaja (STOry) • Terveystieteiden maisteri (TtM)

Auttajakin tarvitsee auttajan.

Psykoterapeutti • Työnohjaaja (STOry) • Terveystieteiden maisteri (TtM)

Työ muuttaa tapaamme katsoa ja kokea maailmaa

Auttamisammatteihin liittyvien hyvinvointiriskien vuoksi itsestä huolehtiminen on jotain mihin ihmistyöläisen tulee tietoisesti keskittyä. Työperäistä stressiä ja uupumista tulee auttajan työssä ehkäistä aktiivisesti ennalta. Hyvä henkinen työkyky on myös asiakasturvallisuuskysymys, eettisen ja laadukkaan työn edellytys.

Hyvä työkyky auttamistyössä edellyttää omien voimavaroja kuluttavien toiminta- ja suhtautumistapojen tunnistamista, kykyä erottaa omien ja asiakkaiden tunnereaktioita toisistaan sekä ihmistyön erilaisten ilmiöiden tuntemista. Näiden lisäksi on haastavissa arjen tilanteissa kyettävä ylläpitämään riittävää tasapainotilaa tai palauttamaan se sen järkyttyä.

Työnohjaus on tärkeä osa ihmistyöläisen itsehoitoa ja se tukee työssä uudistumista. Työarki näyttäytyy etuoikeutettuna, energisoivana, jatkuvana henkisenä harjoitteena ammatilliseen kehittymiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun sitoutuneelle auttajalle. Ihmistyö muuttaa tapaa katsoa ja kokea maailmaa, muutetaan sitä yhdessä.

 

Jaana Rajaveräjä CV

Psykofyysisen psykoterapian työnohjaajakoulutus (2019-2022)

Psykofyysisen psykoterapian kouluttajakoulutus

Sensomotorinen psykoterapia taso 1 

Psykofyysinen psykoterapeutti

Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (YET)

Kliinisen hypnoterapian erikoistumiskoulutus

Työnohjaaja (STOry)

Terveystieteiden maisteri (TtM),
Hoitotyön opettaja
Terveydenhoitaja

Debriefing – ohjaaja
Seksuaalineuvoja

Jaana Rajaveräjä CV

Psykofyysisen psykoterapian työnohjaajakoulutus (2019-2022)

Psykofyysisen psykoterapian kouluttajakoulutus

Sensomotorinen psykoterapia taso 1 

Psykofyysinen psykoterapeutti

Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (YET)

Kliinisen hypnoterapian erikoistumiskoulutus

Työnohjaaja (STOry)

Terveystieteiden maisteri (TtM),
Hoitotyön opettaja
Terveydenhoitaja

Debriefing – ohjaaja
Seksuaalineuvoja