Omaishoidon palveluseteli

Omaishoitaja voi palkata palvelusetelillä sijaishoitajan kotiin niin moneksi tunniksi kuin palveluntuottaja palvelua tarjoaa. Palvelusetelillä järjestettävä palvelu sisältää mm. henkilökohtaisen hoivan ja huolenpidon, terveyden- ja sairaanhoidolliset toimenpiteet, avustamisen ruokailussa ja ruoan valmistamisessa sekä vaatehuollon. Kun asiakas saanut omaishoidon tukitoimistosta palvelusetelit käyttöönsä, voi hän olla suoraan palveluntuottajaan yhteydessä.

Hoiva- ja Talkkaripalvelut Rajaveräjä on rekisteröity omaishoidon palvelusetelituottajaksi seraavilla alueilla: Tampere/Orivesi, Pirkkala, Kangasala, Nokia